1 . KAIP NAUDOTIS EL. PARDUOTUVE?
Trumpas atsakymas:  Elektroninės parduotuvės naudojimo instrukciją galite rasti čia
(http://www.lb.lt/uploads/documents/files/musu-veikla/grynieji-pinigai/kolekcines-progines-monetos/El_parduotuves_naudojimo_instrukcija.pdf).
2 . AR LIETUVOS BANKAS TVARKO MANO ASMENS DUOMENIS?
Trumpas atsakymas: Taip.

Paaiškinimas
: Jūsų duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, Lietuvos bankas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjas visada turi teisę, pateikęs prašymą Lietuvos bankui, susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant pirkėją, nustatant pirkėjo teisę pirkti el. parduotuvėje, pristatant prekes, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant pinigus už pirkėjo neatsiimtas arba grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo–pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

Pirkėjo asmens duomenys saugomi 2 metus.

Lietuvos bankas neatskleidžia pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus trečiuosius asmenis, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę, atliekant mokėjimo operacijas ir pristatant pirkėjui prekes.
3 . AR LIETUVOS BANKO MONETOMS IR KITOMS NUMIZMATINĖMS VERTYBĖMS TAIKOMA KOKYBĖS GARANTIJA?
Trumpas atsakymas: Taip.

Paaiškinimas: Visoms numizmatinėms vertybėms suteikiama 2 metų kokybės garantija. Pirkėjas, kreipdamasis dėl prekės garantinio aptarnavimo, privalo pateikti numizmatinės vertybės įsigijimo dokumentus.

Dėl prekės garantinio aptarnavimo pirkėjas gali kreiptis į Lietuvos banko kasas šiais adresais:

Vilniuje, Žirmūnų g. 151;

Kaune, Maironio g. 25.
4 . AR GALIMA GRĄŽINTI EL. PARDUOTUVĖJE ĮSIGYTĄ PREKĘ?
Trumpas atsakymas: Taip. 

Paaiškinimas: Pirkėjas (vartotojas) turi teisę nenurodęs priežasties grąžinti el. parduotuvėje įsigytą prekę, atsisakęs pirkimo–pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Prekės grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas.

Apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pirkėjas Lietuvos banką privalo informuoti el. paštu numizmatika@lb.lt, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą ir užsakymo numerį.

Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo laikytis šių sąlygų:
- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
- grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis reikalavimas netaikomas, jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės);
- grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;
- grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus.
Lietuvos bankas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko prekės grąžinimo sąlygų.

Pirkėjas prekes privalo grąžinti Lietuvos bankui per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą išsiuntimo Lietuvos bankui.

Pirkėjui, grąžinusiam prekę, grąžinama sumokėta prekės pardavimo kaina, pristatymo ir draudimo mokesčiai. Grąžinamos lėšos pirkėjui pervedamos į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.

Lėšos pirkėjui pervedamos per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą gavimo Lietuvos banke dienos, tačiau ne anksčiau, nei pirkėjas grąžina prekę (prekes).
5 . KAS GALI ATSIIMTI Į NAMUS PRISTATYTAS PREKES?
Trumpas atsakymas: Prekes gali atsiimti pats pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo.

Paaiškinimas: Prekes atsiimantis asmuo turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotas asmuo – ir įgaliojimą, kuris gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre arba raštu (šiuo atveju pateikiamas rašytinis įgaliotojo pasirašytas įgaliojimas lietuvių arba anglų kalba).
6 . KAS GALI ATSIIMTI LIETUVOS BANKO KASOSE JURIDINIO ASMENS PREKES?
Trumpas atsakymas: Juridinio asmens prekes gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas fizinis asmuo.

Paaiškinimas: Prekes atsiimantis juridinio asmens vadovas turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotas asmuo – ir rašytinį juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą lietuvių arba anglų kalba.
7 . KĄ REIKIA TURĖTI ATSIIMANT PREKES LIETUVOS BANKO KASOSE?
Trumpas atsakymas: Prekes atsiimdamas Lietuvos banko kasose pirkėjas turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užsakymo numerį, o įgaliotas asmuo – ir įgaliojimą, kuris gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre arba raštu (šiuo atveju pateikiamas rašytinis įgaliotojo pasirašytas įgaliojimas lietuvių arba anglų kalba).
8 . KOKIAIS BŪDAS PIRKĖJAS GALI ATSIIMTI LIETUVOS BANKO EL. PARDUOTUVĖJE ĮSIGYTAS PREKES?
Trumpas atsakymas: Pirkėjas gali atsiimti prekes PATS.

MOKESTIS
NEMOKAMA

VIETA
Lietuvos banko kasose: Vilniuje, Žirmūnų g. 151, arba Kaune, Maironio g. 25.

ATSIĖMIMO LAIKAS
Atsiimti galima NUO PIRMOSIOS numizmatinės vertybės išleidimo į apyvartą arba pardavimo dienos.
Prekes įsigijus išankstinio pardavimo metu, privaloma jas atsiimti PER 20 DARBO DIENŲ NUO įsigytų numizmatinių vertybių IŠLEIDIMO į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos.
Kitais atvejais prekes privaloma atsiimti PER 20 DARBO DIENŲ NUO JŲ ĮSIGIJIMO.

Neatsiėmęs prekių laiku pirkėjas sumoka 20 proc. prekės pardavimo kainos dydžio baudą.


Prekės gali būti PRISTATYTOS.

MOKESTIS
Už prekių pristatymo paslaugas ir prekių draudimą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės skiltyje „Pristatymas“.

PRISTATYMO BŪDAS
PRISTATYMAS Į NAMUS nurodytu adresu

PRISTATYMO LAIKAS
Prekes įsigijus išankstinio pardavimo metu, Lietuvos bankas IŠSIUNČIA PREKES PER 10 DARBO DIENŲ NUO įsigytų numizmatinių vertybių IŠLEIDIMO į apyvartą arba pardavimo pirmosios dienos.
Kitais atvejais Lietuvos bankas išsiunčia prekes PER 10 DARBO DIENŲ NUO JŲ ĮSIGIJIMO.
Prekių pristatymui taikomos įmonės UAB „Baltic Post“ nustatytos sąlygos ir terminai. Juos galite rasti čia:
https://www.lpexpress.lt.

!!! Prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu pasirinkto prekių atsiėmimo būdo pirkėjas keisti negali.
9 . PER KIEK LAIKO TURI BŪTI SUMOKĖTA UŽ LIETUVOS BANKO EL. PARDUOTUVĖJE PASIRINKTAS PREKES?
Trumpas atsakymas: Sumokėti už pasirinktas prekes pirkėjas turi per 15 min.

Paaiškinimas: Šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmosios prekės įkėlimo į „Pirkėjo krepšelį“ momento.
!!! Per šį laiką pirkėjui nesumokėjus, pirkėjo pasirinktos prekės išimamos iš „Pirkėjo krepšelio“ ir grąžinamos parduoti el. parduotuvėje.
10 . KOKIAIS BŪDAIS GALIMA SUMOKĖTI UŽ LIETUVOS BANKO EL. PARDUOTUVĖJE PASIRINKTAS PREKES?
Trumpas atsakymas: Pirkėjas gali sumokėti už el. parduotuvėje pasirinktas prekes šiai būdais:
- per el. bankininkystę, jungdamasis prie Lietuvoje įregistruotų kredito įstaigų;
- mokėjimo kortele.
11 . AR GALIMA ĮSIGYTI KITŲ VALSTYBIŲ IŠLEISTŲ KOLEKCINIŲ AR PROGINIŲ EURŲ MONETŲ?
Trumpas atsakymas: Lietuvos banko kasose ir el. parduotuvėje galima įsigyti tik Lietuvos banko išleistų kolekcinių ar proginių monetų.
12 . AR RIBOJAMAS VIENAM PIRKĖJUI PARDUODAMŲ MONETŲ SKAIČIUS?
Trumpas atsakymas: Nuo pardavimo pradžios iki naujos numizmatinės vertybės išleidimo į apyvartą dienos numizmatinių vertybių pardavimas ribojamas. Pardavimas neribojamas nuo antros dienos, kai numizmatinės vertybės išleidžiamos į apyvartą arba pradedamas jų pardavimas.
13 . KUR IR KAIP GALIMA ĮSIGYTI LIETUVOS BANKO IŠLEISTŲ KOLEKCINIŲ AR PROGINIŲ MONETŲ?
Trumpas atsakymas:
Lietuvos banko išleistų kolekcinių ar proginių monetų galima įsigyti:
- Lietuvos banko kasose Vilniuje (Žirmūnų g. 151) ir Kaune (Maironio g. 25);
- per Lietuvos banko el. parduotuvę;
- per juridinius asmenis, su kuriais Lietuvos bankas yra sudaręs sutartis dėl numizmatinių vertybių pardavimo (sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt);
- aukcionuose, specializuotose parodose, mugėse ar kitose vietose monetų pristatymo visuomenei progomis, kai juose dalyvauja Lietuvos bankas.
14 . PER KIEK DIENŲ PIRKĖJAS PRIVALO ATSIIMTI IŠ LIETUVOS BANKO KASOS NUMIZMATINĘ VERTYBĘ, KURIĄ ĮSIGIJO PER EL. PARDUOTUVĘ?
Trumpas atsakymas: Per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį nuo jų įsigijimo arba išleidimo į apyvartą dienos.
15 . AR GALI PER EL. PARDUOTUVĘ ĮSIGYTĄ NUMIZMATINĘ VERTYBĘ ATSIIMTI KITAS ASMUO?
Trumpas atsakymas: Gali.

Paaiškinimas: Atsiimdamas kito fizinio asmens vardu užsakytas numizmatines vertybes pirkėjas turi pateikti įgaliojimą. Įgaliojimas gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre (šiuo atveju dokumente privalo būti nurodytas fizinio asmens, kuriam duotas įgaliojimas, asmens kodas ir įgaliojimui suteiktas identifikavimo kodas) arba patvirtintas notaro. Juridinio asmens vardu užsakytas ir apmokėtas numizmatines vertybes gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba įgaliotas kitas asmuo (šiuo atveju pateikiamas rašytinis juridinio asmens vadovo įgaliojimas).
16 . SUDARANT ĮGALIOJIMĄ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS, KOKĮ RUOŠINĮ REIKIA PASIRINKTI?
Trumpas atsakymas: Sudarydamas įgaliojimą informacinių technologijų priemonėmis naudotojas turi pasirinkti įgaliojimo ruošinį, skirtą viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
17 . KAIP FIZINIAMS ASMENIMS PRISIJUNGTI PRIE EL. VALDŽIOS VARTŲ PER „SWEDBANK“, AB, ELEKTRONINĘ BANKININKYSTĘ?
Trumpas atsakymas: Prie el. valdžios vartų per „Swedbank“, AB, el. bankininkystę gali prisijungti tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims ši paslauga neteikiama. Fizinis asmuo, prisijungęs prie „Swedbank“, AB, elektroninės bankininkystės, turi atsivėrusiame puslapyje pasirinkti skyrių „Elektroniniai valdžios vartai“ ir paspausti „Prisijungti“.

capture-be34a706a1.png