Nominalo valiuta
Monetos rūšis
Metalas
Monetų serijos
Ypatumai
Informuojame, kad gruodžio 7 d. Lietuvos bankas išleido 10 eurų kolekcinę sidabro monetą, skirtą Ukrainos kovai už laisvę. Kiekvieno jūsų, perkančio monetą, pagalba Ukrainai – net 70 eurų, bendra monetos kaina – 96,80 Eur.

Elektroninės parduotuvės naudojimo instrukciją galite rasti čia.

Trumpas atsakymas: Taip. 

Paaiškinimas: Jūsų duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, Lietuvos bankas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Pirkėjas visada turi teisę, pateikęs prašymą Lietuvos bankui, susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 

Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant pirkėją, nustatant pirkėjo teisę pirkti el. parduotuvėje, pristatant prekes, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant pinigus už pirkėjo neatsiimtas arba grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo–pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus. 

Pirkėjo asmens duomenys saugomi 2 metus.

Lietuvos bankas neatskleidžia pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus trečiuosius asmenis, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę, atliekant mokėjimo operacijas ir pristatant pirkėjui prekes.

Trumpas atsakymas: Taip.

Paaiškinimas: Visoms numizmatinėms vertybėms suteikiama 2 metų kokybės garantija. Pirkėjas, kreipdamasis dėl prekės garantinio aptarnavimo, privalo pateikti numizmatinės vertybės įsigijimo dokumentus.

Dėl prekės garantinio aptarnavimo pirkėjas gali kreiptis į Lietuvos banko kasas šiais adresais:

  • Vilniuje, Žirmūnų g. 151;
  • Kaune, Maironio g. 25.

Trumpas atsakymas: Taip.

Paaiškinimas: Pirkėjas (vartotojas) turi teisę nenurodęs priežasties grąžinti el. parduotuvėje įsigytą prekę, atsisakęs pirkimo–pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Prekės grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas.

Apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pirkėjas Lietuvos banką privalo informuoti el. paštu [email protected], nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą ir užsakymo numerį.

Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis reikalavimas netaikomas, jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;
  • grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus.

Lietuvos bankas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko prekės grąžinimo sąlygų. 

Pirkėjas prekes privalo grąžinti Lietuvos bankui per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą išsiuntimo Lietuvos bankui.

Pirkėjui, grąžinusiam prekę, grąžinama sumokėta prekės pardavimo kaina, pristatymo ir draudimo mokesčiai. Grąžinamos lėšos pirkėjui pervedamos į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.

Lėšos pirkėjui pervedamos per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą gavimo Lietuvos banke dienos, tačiau ne anksčiau, nei pirkėjas grąžina prekę (prekes). 

Paaiškinimas: Monetą, už kurią yra sumokėta išankstinio pardavimo metu el. parduotuvėje, atsiimti galima nuo monetos išleidimo į apyvartą dienos. Išleistą į apyvartą monetą, už kurią yra sumokėta el. parduotuvėje, atsiimti galima tą pačią dieną.

Paaiškinimas: 2 Eur unc kokybės proginių monetų galima įsigyti Lietuvos banko kasose:

kasoje Vilniuje: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius. Darbo laikas nuo birželio 1 d.: I 8.30–18.00 val. I– IV 8.30–15.30 val. V 8.30–14.30 val. Šventinės dienos išvakarėse darbo diena trumpesnė viena valanda;  

kasoje Kaune: Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas.  Darbo laikas nuo birželio 1 d.: I–III 8.30–15.30 val. IV 8.30–18.00 val. V 8.30–14.30 val.  Šventinės dienos išvakarėse darbo diena trumpesnė viena valanda. 

Vienas asmuo gali įsigyti ne daugiau kaip 50 vnt. monetų per dieną. Paštu monetų nesiunčiame.

Taip pat pas oficialius Lietuvos banko platintojus. Plačiau: https://www.lb.lt/lt/kpm-numizmatiniu-vertybiu-platintojai 

Įgaliojimą internetu galima sudaryti prisijungus adresu www.igaliojimai.lt  
Reikia pasirinkti įgaliojimo tipą „Įvairių institucijų ir asmenų paslaugoms gauti“ ir paslaugų teikėją - Lietuvos banką (kodas 188607684)

 

 
Būtinai įrašykite kokiems veiksmams įgaliojate:
1. Pirkti numizmatines vertybes
2. Atsiimti numizmatines vertybes

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi